NT-proBNP

Související produkty obsažené v katalogu.

Název produktu Skupina metod Obj. č.

Název produktu

Alinity NT-proBNP Calibrators
Balení: 6 x 3,0 ml

Skupina metod

Kardiální markery

Obj. č.

4S7902

Název produktu

Alinity NT-proBNP Controls
Balení: 3 x 8,0 ml

Skupina metod

Kardiální markery

Obj. č.

4S7911

Název produktu

Alinity NT-proBNP Reagent Kit
Balení: 2 x 100 testů

Skupina metod

Kardiální markery

Obj. č.

4S7920