Registrační formulář pro rozšířený přístup na web

Pro rozšířený přístup na webové stránky prosím vyplňte registrační formulář. Více informací o rozšířeném přístupu naleznete zde.

Pro více informací kontaktujte naše objednávkové oddělení na bezplatném tel. čísle 800 222 688 nebo na e-mailu add_prague_oe@abbott.com.

Základní údaje

Vám bude přiděleno po odeslání elektronického formuláře

Přihlašovací údaje

Vám bude přiděleno po odeslání elektronického formuláře
minimálně 5 znaků, použijte alespoň 3 různé znaky, nepoužívejte středník (;)

1) Máte zájem o zobrazení Vašich nákupních cen při on-line objednávce?


2) Máte zájem o e-mailové potvrzení při zadání objednávky do interního objednávkového systému?

Toto potvrzení obsahuje kompletní přehled o množství a cenách objednaných produktů.


3) Máte zájem o e-mailové potvrzení při vyskladnění zboží z centrálního skladu?

Toto potvrzení obsahuje kompletní přehled o množství expedovaných produktů, informace o šaržích a jejich expiracích a seznam položek, které z nějakého důvodu nebyly vyskladněny.


 

*) položky označeny symbolem hvězdičky jsou povinné

**) Odesláním souhlasím s tím, aby moje identifikační a adresní osobní údaje, které jsem uvedl v tomto formuláři byly v plném rozsahu zpracovány společností Abbott Laboratories, s.r.o., IČO: 250 95 145, se sídlem Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6 jako správcem, a to za účelem nabízení služeb a produktů správce, vědeckého a statistického zpracování těchto údajů. Souhlas rovněž zahrnuje zasílání informací prostředky elektronické komunikace, tj. např. e-mailem, telefonem a internetem.
Poučení: Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních a citlivých údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo na přístup k těmto údajům, právo níže uvedený souhlas kdykoliv bezplatně odvolat, jakož i využití dalších práv vyplývajících z §§ 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.