CELL-DYN Sapphire

Plně automatizovaný, multiparametrický hematologický analyzátor integrující různé technologie stanovení krevních elementů.

 • Technologie MAPSS plus (Multi-Angle Polarized Scatter Separation): diodový laser
 • Fluorescenční průtoková cytometrie pro stanovení subpopulací buněk (CD3/4/8, CD61, CD64 a absorbční spektrometrie) ve firemních nebo uživatelských aplikacích
 • Fluorescenční barvení RNA pro analýzu retikulocytů s poměrem nezralých buněk (IRF)
 • Fluorescenční barvení DNA pro analýzu erytroblastů i neživých a křehkých leukocytů
 • 3 způsoby měření trombocytů (opticky, impedančně a pomocí CD61)
 • Automatizace hodnocení morfologie erytrocytů díky rozšířenému spektru parametrů červené řady
 • Podavač se čtením čárových kódů pro zkumavky s různými víčky
 • Objem vzorku: 120 μl - otevřený mód, 120 μl - mód s podavačem
 • Výkon 105 vzorků s diferenciálem za 1 hodinu, 69 vzorků s diferenciálem a retikulocyty za 1 hodinu
 • Možnost uchování více než 10 000 výsledků v paměti
 • Soubory QC
 • Krevní obraz: 50 parametrů, 5-populační diferenciál leukocytů, histogramy, upozornění na potenciální abnormality a extrémní hodnoty

Rozměry CELL-DYN Sapphire

 • šířka: 121,9 cm
 • hloubka: 81,3 cm
 • výška: 76,2 cm
 • hmotnost: 170,1 kg

Rozměry řídicího počítače

 • šířka: 16,8 cm
 • hloubka: 45,6 cm
 • výška: 45 cm
 • hmotnost: 16 kg

Servisní plán

 Obj. č.  Název
1DC1001 CD Sapphire Servisní plán Always On 1
1DC1002 CD Sapphire Servisní plán Always On 2
1DC1003 CD Sapphire Servisní plán Always On 3

CELL-DYN Sapphire – měřené parametry

Leukocyty Erytrocyty Trombocyty
WBC #/V RBC #/V PLT #/V
Neutrophil #/V HGB MPV
Neutrophil % HCT *PCT
Lymphocyte #/V MCV *PDW
Lymphocyte % MCV CD61 #/V
Monocyte #/V MCHC *Small PLT #/V
Monocyte % RDW *Large PLT #/V
Eosinophil #/V NRBC #/V *%rP (Reticulated Platelets)
Eosinophil % NRBC / 100 WBC  
Basophil #/V Reticulocyte #/V  
Basophil % Reticulocyte %  
*WVF (podíl živých WBC) IRF  
CD3 # *%MIC (Microtyc RBC)  
CD3 % *%MAC (Macrotyc RBC)  
CD4 # *%HPO (Hypochromic RBG)  
CD4 % *%HPR (Hyperchromic RBC)  
CD8 # *HDW (HGB Concentration Distribution Width)  
CD8 % *MCHr (Mean Reticulocyte Volume)  
Poměr CD4:CD8  
*Živé CD4 # *MCVr (Mean Reticulocyte HGB Content)  
*Živé CD8 #  
*Poměr živých CD4:CD8 *CHCr (Mean Reticulocyte HGB Concentration)  

# Počet daných elementů.
#/V Počet daných elementů vztažený na jednotku objemu plné krve.
* Pouze pro účely laboratoře.

Obrázek přístroje

Hematologie